Jødiske Helligdage
Shabat, Hanuka, Yom-Kipur, Rosh-a-Shana, osv...

Maskinens FolkeUni - onsdag den 7. sep 2016, kl 19:30    Facebook         PRINT
Fri Entre. (støtte til varme og kaffe modtages gerne)

Ønsker du at stifte bekendtskab med jødedom igennem højtider?...
Vi ta'r hele jødiske årskalender og finder ud af hvad det handler om.Maskinens FolkeUni Historik
Maskinen  •  Dronningholmsvej 74A  •  5700 Svendborg • huset@maskinen.info